Tahitótfalui Református Egyházközség

Templomfelújítás

 

BESZÁMOLÓ A TEMPLOMFELÚJÍTÁSRÓL (EEÖR-KP-1-2021/1-000492)

 

Gyülekezetünk 2020 októberében árajánlatot kért a kiírásra kerülő pályázathoz, amelynek segítségével a templom homlokzatának és a toronynak a felújítását kívántuk elvégezni.

2021 áprilisában jó hírt kaptunk: a Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA Zrt.) a Miniszterelnökség megbízásából 15 millió Forintos támogatást ítélt meg templomunk felújítására.

Mivel a munka a műemléki védettség miatt az Örökségvédelmi Hivatal engedélyével indulhatott csak meg, hozzákezdtünk az engedélyezéshez szükséges tervdokumentáció elkészítéséhez. Gyetvai Géza okleveles építész-tervező, aki már több műemlék templom és egyházi épület szakszerű felújításánál közreműködött, első szóra vállalta a tervezői munkát. A templomról digitálisan is használható, műemléki értékőrzéshez is megfelelő pontosságú felmérést készített. Az Örökségvédelmi Hivatal 2021 nyarán megadta az építési engedélyt, feltételül szabva, hogy az oromzaton lévő két mészkő kehely kőrestaurátori vizsgálat és kivitelezés mellett szintén kerüljön teljes felújításra.

Ezeket a kelyheket egy korábbi felújítás alkalmával az akkori szokásnak megfelelően műkővel vonták be: ez az anyag azonban megakadályozta a mészkő természetes szellőzését, és miközben repedezetté és mállóvá vált – ezért mutattak olyan elhasználódott képet a fehérre festett kelyhek – az eredeti anyagra is pusztító hatást gyakorolt. A kőrestaurátori szakvélemény szerint a megoldás a műkő teljes eltávolítása és a mészkő anyag tisztítása után a szakszerű, megfelelő anyagú impregnálás.

2022 tavaszán a Presbitérium kiválasztotta a kivitelezőt: a Fővárosi Építő Zrt-t bíztuk meg a munkákkal, akikkel 2022. április 28-án szerződést kötöttünk. A munkák május 4-én kezdődtek a dupla soros állványzat elkészítésével. Nagy örömünkre nem kellett leemeltetni a kelyheket – kitéve a további rongálódásnak –, hanem mindvégig az eredeti helyükön maradhattak. A később még tovább bővített állványzatról végezte el Rizmajer Róbert okleveles kőszobrász-restaurátor a kőkelyhek felújítását.

Emellett a bádogosok lebontották a cserére érett oromzati párkányokat, és a timpanon tetején lévő lemez falborítást. A tervező és az Örökségvédelem egyöntetű véleményét követve a toronysisak anyagához hasonlóan csereként itt – és a timpanon falainak felső fedésénél is – vörösréz lemezt alkalmaztunk.

A torony köré nem épült állvány, mert ez indokolatlanul megdrágította volna az egyébként is nagy költségeket. Ezt a részt alpintechnikával sikerült felújítani. Elsőként eltávolították a meglazult vakolatot, majd lélegző vakolattal pótolták, aztán csiszolás és mélyalapozás után sor került a falak festésére. Közben a fém toronyablakok javítása, letisztítása, alapozása és festése is megtörtént. A nyári időszak forró napsütése a munkát nehezítette, azonban a megrendelőnek hasznára volt: a jó megvilágításnál messziről is látszott, hogy sikerült homogénre készíteni a vakolatjavítást és a mélyalapozást.

A főhomlokzat párkányainak díszítő kőműves általi kijavítása mellett sor került a hatalmas falfelületek – majdnem 400 m2 – kijavítására is. Mivel itt a vakolat jó állapotban volt, a tervező és Balla Sándor műszaki ellenőr javaslata alapján a fröcskölt borítás lekaparása, lecsiszolása mellett döntött a Presbitérium. Ez többletköltséget jelentett, azonban a vakolat tartós állékonyságának feltétele – illetve a műemléki jelleghez is jobban illő – a sima falfelület. Ezen gyorsan lefolyik az esővíz, és a por -kosz sem ül meg a kis kiálló pontokon – tehát a hatás egy tökéletesen tiszta, ragyogó fehér homlokzat, amely a leginkább hasonló a valószínűsíthető eredeti állapothoz. A legnagyobb nyári fényben is csillogóan szép, egyenes felületek jöttek létre hála a több héten át végzett kitartó munkának. A torony és a főhomlokzat – ahogy a fényképeken is látható – szinte ragyog! Végül a párkányokra és a timpanon falaira felkerült a vörösréz borítás.

A portikusz és a lábazat újrafestése után a Fővárosi Építő Zrt. a munkát 2022. augusztus 4-én készre jelentette. Miután a tervező, a műszaki ellenőr és az Örökségvédelmi Hivatal is mindent a legnagyobb rendben talált, már csak a számla kiegyenlítése volt hátra. Az elvégzett munkákért összesen 29.538.502,- Forintot fizettünk ki, amelyből a Bethlen Gábor Alapkezelőtől, a Miniszterelnökség megbízott szervétől 15 millió Forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A fennmaradó részt hálásan köszönjük gyülekezetünk áldozatkész tagjainak, akik a több évi adománygyűjtés során felajánlásaikkal hozzájárultak műemlék templomunk időszerű felújításához. Reményeink szerint néhány éven belül a homlokzat többi része, és valamikor majd a héjazat is megújulhat.

Templomunk a Szentendrei-sziget éke, amit a Visegrád vagy Szentendre felé utazók éppúgy láthatnak, mint a váciak a város magasabb részeiről, nem is beszélve településünk lakóiról, a gyülekezet tagjairól, és azokról, akik a szigetre vezető egyetlen hídon áthaladva elsőként szintén a mi templomunkat pillantják meg.

Köszönjük Magyarország Kormányának és az adakozóknak, hogy templomunk főhomlokzata és tornya megújulhatott!

A felújítást bemutató fényképes beszámoló megtekinthető a https://drive.google.com/drive/folders/1fkd3TUzdpotHzc-fMYKU_72KtKiSip4P?usp=sharing linkre kattintva!

 

(Dr. Árvavölgyi Béla lelkipásztor)

  

meghivo